STATEMENT

Mitt arbete kretsar kring en form av kamp av att äga och att hänge sig till något, då främst information och kunskap, ett sätt att förstå alla delar av något oförståeligt.


Jag arbetar gärna kring en tematik, jag behöver ett sökande i mina verk för att jag ska kunna ge hela mig till processen, att i teorin skapa en flyktig besatthet.


Min arbetsmetod lutar sig mot att använda andras narrativ för att skapa något allmängiltigt. En typ av verk där minst en del är relevant för betraktaren. Andra personers närvaro i min konst, både mental och fysisk, är essentiellt i min praxis. Kanske är det ett evolutionärt svar på att jag vill tillhöra en grupp eller så är det för att jag tycker konsten kan kommunicera. På samma sätt som att jag tar emot så kan också betraktaren ta emot det samma. Förändrat och förvanskat men i samma rörelse.

My work revolves around a struggle to own something and to surrender to it. Mainly information and knowledge, a way to understand all parts of something incomprehensible


.My thematic process often focuses on the search, it is needed thus thats the only way I can give up my being to it. To, in theory, create a volatile obsession.


My working method is based on using

the narrative of others to create something universal. The type of work where at least one part is relevant to the viewer. The presence of other people in my art, both mental and physical, is essential in my practice. Perhaps it's an evolutionary answer that I want to belong to a group or that's because I think the art can communicate. In the same way that I receive, the viewer can also receive the same. Changed and corrupted but in the same movement