VIARFLOCKDJUREN

 


Vi Är Flockdjuren / Join The Pack

2016, Paintings,

Exhibited at Gallery Helle Knudsen, Stockholm


 


 


Min grundläggande inspiration har alltid kommit från ensamheten. Symboliken i att tillhöra. Därav var denna utställning redan född innan arbetet började. Den självklara biologiska tesen att vi människor är flockdjur. De utomstående hot vi tidigare konfronterades med, skyddade vi oss från med hjälp av varandra. Hoten har så sakta avtagit och våra försvar har vänt sig inåt. Vi behöver skydd för att skydda oss från oss själva.


I Vi Är Flockdjuren har jag försökt förtydliga och visualisera vårt biologiska försvar. Vår förmåga att kunna skapa trygghet bestående av varandra. Jag har arbetat kring samma individ på samma yta men med en annan utgångspunkt. Hur många av dig själv behöver du för att skapa en flock?


 

ENG/


 


My inspiration has always originated from loneliness. The symbolism and idea of belonging. That's why this series was already born before I even started painting. The obvious biological thesis that we humans are pack animals. We use each other to protect ourselves against external threats we were confronted with in the past . These threats have slowly subsided and our defense mechanisms has turned inward. We need protection from ourselves.


 


In "Join The Pack" I have attempted to clarify and visualize our biological defenses. Our ability to provide security consisting of each other. I have worked around the same individual on the same surface but with a different starting point. How many of yourself do you need to create a pack?