VAPENBRÖDER

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


> sånt som händer

exhibition


> gruvan sucka

site specific work


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


> BLUEPRINT

installation / exhibition 


> VI ÄR FLOCKDJUREN

exhibition


> VAPENBRÖDER

public art - installation


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


Brothers in Arms,

INSTALLATION - PAINTING, SCULPTURE

PAINTINGS:: 180x122 cm; SCULPTURE: 90x60x80CM


OpenArt Örebro 2016


 


Brothers in arms eller vapenbröder är ett uttryck som uppkommit bland soldater stridandes på samma sida under ett krig. Ett uttryck som oftast uttrycker solidaritet, kamratskap och en känsla av broderskap, trots bristen av blodsband. Jag har valt att ta detta uttryck bokstavligt. Motiven på målningarna är porträtt av tre bröder i min absoluta närhet. Två av dessa är tvillingar, den tredje är den äldsta. Dessa bröder delar en uppväxt, ett hav av minnen. Att växa upp med syskon innebär ofta att man upplever samma saker men att man fortfarande är individuell i perceptionen av samma händelse.


En bortvänd blick kan betyda rädsla men kan även betyda vördnad, en ryggtavla kan betyda frånvaro men även beskydd. Ett gömt vapen kan betyda trygghet men även ett hot. Brothers in arms handlar om minnen, barndom och våra förhållningssätt till dessa. I denna installation är det upp till dig som tittar att ta platsen som det fjärde syskonet. Hur relaterar du till dina minnen?


ENG/


Brothers in arms is an expression that is common among soldiers battling on the same side in war. It’s a statement that usually expresses loyalty, friendship and a sense of belonging in brotherhood. In this installation I take this expression literally. The images in the paintings are portraits of brothers in my immediate environment. Two of them are twins, the third one is the eldest. They share the same upbringing and an ocean of memories. Growing up as siblings often means experiencing the same situations, but each individual has different kind of experiences and different perceptions of the same things.


 


An averted gaze can mean fear, but can also mean reverence. A turned back can mean absence, but also protection. A concealed weapon can signal safety, but also a threat. Brothers in Arms is about memories, childhood and different perceptions. In this installation, it is up to the viewer to take the position of the fourth sibling. How do you relate to your memories?


 


MORE INFO