VIARFLOCKDJUREN

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


> sånt som händer

exhibition


> gruvan sucka

site specific work


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


> BLUEPRINT

installation / exhibition 


> VI ÄR FLOCKDJUREN

exhibition


> VAPENBRÖDER

public art - installation


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


  Vi Är Flockdjuren / Join The Pack

galleri helle knudsen 2016


 


 


Min grundläggande inspiration har alltid kommit från ensamheten. Symboliken i att tillhöra. Därav var denna utställning redan född innan arbetet började. Den självklara biologiska tesen att vi människor är flockdjur. De utomstående hot vi tidigare konfronterades med, skyddade vi oss från med hjälp av varandra. Hoten har så sakta avtagit och våra försvar har vänt sig inåt. Vi behöver skydd för att skydda oss från oss själva.


I Vi Är Flockdjuren har jag försökt förtydliga och visualisera vårt biologiska försvar. Vår förmåga att kunna skapa trygghet bestående av varandra. Jag har arbetat kring samma individ på samma yta men med en annan utgångspunkt. Hur många av dig själv behöver du för att skapa en flock?


 

ENG/


 


My inspiration has always originated from loneliness. The symbolism and idea of belonging. That's why this series was already born before I even started painting. The obvious biological thesis that we humans are pack animals. We use each other to protect ourselves against external threats we were confronted with in the past . These threats have slowly subsided and our defense mechanisms has turned inward. We need protection from ourselves.


 


In "Join The Pack" I have attempted to clarify and visualize our biological defenses. Our ability to provide security consisting of each other. I have worked around the same individual on the same surface but with a different starting point. How many of yourself do you need to create a pack?