VARGFABRIKEN

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


vargfabriken

installation / utställning

OLJA PÅ FORMSÅGAD MDF tredimensionella 

ca200x150x120 x 4

ebelingmuseet 2022


Vargfabriken är ett fiktivt scenario där vargen enbart är en åsikt som går att bära likt en förklädnad för att representera något annat, en åsikt, en identitet eller ett arv. Med avstamp från den omdebatterade vargfrågan kretsar utställningen kring en fabrik som producerar dräkter bestående av symbolfrågor från verkligheten.


Utställningen är gjord som en platsspecifik installation av storskaliga och tredimensionella oljemålningar som tillsammans gestaltar en arrangerad scen. Dess material består av formsågat trä som under processarbetet gått från verkligt sydda dräkter, dokumentation och slutligen till den föreställda berättelsen genom måleriet.


Fabriken agerar som ett nav och dräkterna som producerats där hamnar på kroppar och kan förstärka, stänga in eller verka löjeväckande när de sitter på. Genom den uppdiktade fabriken får vi möta symbolik bortanför oss själva och ifrågasätta vad vi egentligen pratar om.


artiklar:

ekuriren

trakten