MURAL

Westcoastwalls- Halmstad

400x700 cm

2018

A collaboration with Frida Johansson

Värdelösa Riddare / Worthless Warriors

Olja på elskåp / Oilpainting

2018

 

på uppdrag av Wermlands Invest och Karlstad El - och stadsnät

 

Stand Still, Stay Silent

Drottninggatan 43, Göteborg

Väggmålning / Mural

2016

 

ArtMadeThis - På uppdrag av Ali Davoodi och Vasakronan

 

Att sitta fast i tiden. Att bli upphängd över natten. Att användas för större mål. Att bara vara en kropp. I denna målning ville jag arbeta kring människokroppen som objekt, ett objekt som ändrar betydelse beroende på vilken del av dagen man passerar. Under trötthet så sover dom, i stress är dom statiska och i ljud är dom tystna.

 

ENG/

 

To be caught in time. To be done for the evening. To be used by someone else. To be a body. In this mural I wanted to work around the human body as an object. An object that changes meaning depending on the time of day. When tired, they sleep. In stress, theyre static. In noise they are silent.

 

Länkar / Links:

göteborgsposten-gatukonst i flera stilar

artmadethis